فارسی|English
شنبه31 فروردين 1398

بازگشت
صفحه آرزوها
برای همه  ما آرزو بسیار مهم است و شما بهتر از ما می دانید که «انسان با آرزوهایش معنا می شود و با آرزوهایش شناخته می شود»
چند سوال فلسفی مهم ذهن بشر را همیشه درگیر خود کرده و پاسخ به آنها، معرکه ای از عقاید شده است :
آیا انسان بدون آرزو، می تواند زندگی کند؟
آیا آرزو در پیشرفت یا سقوط انسان تاثیر دارد؟
آیا تلاش و کوشش مداوم برای رسیدن به آرزو ضروری است؟
و اصولا ،رابطه ی عقل ، آرزو ، انسان و کوشش چیست ؟
حتما ،متوجه شدید که : آرزوی عقلِ سالم + داشتن انگیزه ی قوی + تلاش مستمر ، نتیجه اش «موتور محرک پیشرفت انسان و انسانیت اوست ».
چون آرزو این قدرت را دارد که هم انسان را به اوج انسانیت و ارزشهای انسانی برساند و هم به انتهای حیوانیت بکشاند.
همه ی آدم ها در اعماق وجودشان هر لحظه درگیر این آرزوها هستند ، پس بیائید به هم کمک کنید تا آرزوها مسیر درستی را طی نمایند و لباس واقعیت را بر تن کنند و آرامش ، اطمینان ، شادی ، رفاه ، پیشرفت ، تعالی و ارزشهای خداپسندانه را به ارمغان آورند.
 
/directory/emamali-charitycom/editor/page1.jpg

/directory/emamali-charitycom/editor/page5.jpg

/directory/emamali-charitycom/editor/page22.jpg
/directory/emamali-charitycom/editor/page3.jpg
/directory/emamali-charitycom/editor/page4.jpg