فارسی|English
شنبه31 فروردين 1398

بررسی علل اصلی مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و اقدامات ستاد موسسه در این راستا

بازگشت

بررسی علل اصلی مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و اقدامات ستاد موسسه در این راستا
پیرو گزارش های رسیده مبنی برمهاجرت تعدادی از روستائیان شهرستان فردوس (باتوجه به عدم توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین در مرکز شهرستان )برآن شدیم  تا علت مهاجرت آنان را جویا شده تا شاید بتوان راه حلی برای مهاجرت معکوس این عزیزان بیابیم به همین علت چندین بار با سرپرستان خانواده های مذکور گفتگوهایی انجام شد و همه آنها علت مهاجرتشان را بیکاری بعلت خشکسالی های بیست سال گذشته نام برده واذعان می داشتند،  تاجایی که امکان داشت با تمام سختی ها کنار آمده ودرروستاماندگارشدیم ولی دیگر حتی برای تامین نان شبمان درمانده شده ایم  لذا  روستاها را رهاساخته وبه  اسلامیه آمدیم تا شاید بتوانیم هرطورشده لقمه نان حلالی برای زن و بچه هایمان  درشهر فراهم سازیم ،آنان اذعان ‌داشتند که اگر بتوانیم درروستا کاری کنیم ترجیح می‌دهیم که به روستا برگردیم.
دراین رابطه تصمیم گرفتیم دراولین گام نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی صنایع دستی جهت بانوان خانواده های مهاجراقدام نمائیم که دراین راستا  اولین کارگاه آموزشی پارچه بافی پس از سخنرانی آقای زارعی رئیس ستاد فردوس درجمع کارآموزان دررابطه با معرفی موسسه خیریه امام علی (ع)شهرری و فعالیت‌های ستادتوان افزایی مناطق کم برخوردار وعواقب ناگوار مهاجرت روستائیان به شهرها ، دراسلامیه کارخودرا آغازنمود.
نشست مشورتی با حضور شورای اسلامی، مربی اموزش و تنی چند از کارراموزان در حسینیه ی روستای ماهمیران باحضور اقای اکبری دبیر و قائم مقام ستاد شهرستان خوسف ارائه نکات و توضیحات لازم توسط ایشان در راستای اهداف موسسه خیریه امام علی (ع) از دیگر اقدامات صورت گرفته بود .
دیدگاههای کاربران